tekom - Europe
26. November 2015 | tekom Polska

Informacja jako element bezpieczeństwa produktów

Karsten Voss, autor techniczny i konsultant z firmy ZINDEL z Hamburga zaprezentował znaczenie informacji kierowanych do użytkowników w kontekście bezpieczeństwa produktów. Mówił o wymaganiach dotyczących informacji związanych z kwestiami bezpieczeństwa, a wynikających z różnych norm. Na przykładach pokazał możliwość prezentacji komunikatów ostrzegawczych i uwag dotyczących bezpieczeństwa.
Po zakończeniu prezentacji uczestnicy mieli okazję do dyskusji na temat zaprezentowanych informacji oraz innych tematów dotyczących komunikacji technicznej. Wymieniono również uwagi na temat możliwych tematów kolejnych spotkań.
Spotkania tekom Polska to imprezy otwarte dla wszystkich, których interesują zagadnienia komunikacji technicznej. Propozycje tematów i wszelkie inne pomysły prosimy kierować na polskadontospamme@gowaway.tekom.eu.

Date of the event
26.11.2015 | 18:00
Event location
Pokoje gościnne STI
Speaker
Karsten Voss