We hereby notify you that our website collects personal data from you using cookies. more information Agree and continue

16.09.2014

Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1 w wersji polskiej

Agata Woźniak

Długo oczekiwana polska wersja normy dokumentacyjnej PN-EN 82079-1 jest w końcu dostępna: Jest to najważniejsza norma dla dokumentacji technicznej i zawiera zasady ogólne oraz wymagania szczegółowe dotyczące tworzenia projektów i redagowania wszelkiego typu instrukcji użytkowania, niezbędnych lub przydatnych dla użytkowników dowolnego rodzaju produktów: od małych, takich jak puszka farby, po wielkogabarytowe lub wysoce złożone, takie jak duże maszyny przemysłowe, gotowe do użytkowania fabryki czy budynki.

Norma skupia się na zasadach przygotowywania instrukcji: procesie tworzenia treści, redagowaniu, tłumaczeniach i zapewnianiu jakości, a nie na ich szczegółowej treści, formie czy strukturze. Powinni ją znać wszyscy, którzy na jakimś etapie mają styczność z procesem tworzenia dokumentacji produktu. Ponieważ normy zharmonizowane powołują się w swojej treści na zapisy normy dokumentacyjnej, więc warto brać ją pod uwagę w procesie oceny zgodności. Warto też wiedzieć, że jest to jedyna obowiązująca w Polsce norma zajmująca się wyjaśnieniem i prezentacją ostrzeżeń w instrukcjach użytkowania, a przedstawione tam zasady prezentacji informacji dotyczących bezpieczeństwa w końcu dają nam do ręki narzędzie, które pozwoli w czytelny sposób zaprezentować użytkownikom wyniki analiz ryzyka powstających w procesie konstrukcji produktów.

To oczywiście nie wszystko, to tylko zachęta do zapoznania się z całością!Mamy nadzieję, że pojawienie się normy dokumentacyjnej w polskiej wersji językowej upowszechni najważniejsze zasady tworzenia instrukcji i pomoże polskim producentom w trudnej drodze tworzenia dobrej dokumentacji. Od suchej normy do gotowej dokumentacji jest jeszcze dość długa droga, ale w ten sposób powstają podwaliny do rozwoju nowej, prężnej branży.

Więcej o normie będzie można usłyszeć na konferencji tekom Europe Roadshow już 18 września tego roku w Warszawie.