We hereby notify you that our website collects personal data from you using cookies. more information Agree and continue

News

  • 16.09.2014

    Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1 w wersji polskiej

    Agata Woźniak

    Długo oczekiwana polska wersja normy dokumentacyjnej PN-EN 82079-1 jest w końcu dostępna: Jest to najważniejsza norma dla dokumentacji technicznej i zawiera zasady ogólne oraz wymagania szczegółowe dotyczące tworzenia projektów i redagowania wszelkiego typu instrukcji użytkowania, niezbędnych lub przydatnych dla użytkowników dowolnego rodzaju produktów: od małych, takich jak puszka farby, po wielkogabarytowe lub wysoce złożone, takie jak duże maszyny przemysłowe, gotowe do użytkowania fabryki czy budynki. [...]