We hereby notify you that our website collects personal data from you using cookies. more information Agree and continue

10.10.2014

Przystanek Polska – tekom Europe Roadshow

Agata Woźniak

18 września seria jednodniowych konferencji tekom Europe roadshow zawitała po raz pierwszy na jeden intensywny dzień do Polski. W Warszawie spotkała się grupa zainteresowanych tematem dokumentacji technicznej – jeszcze nieliczna, ale tym bardziej zaangażowana w rozwój dziedziny.

Agata Woźniak jako przewodnicząca komitetu założycielskiego tekom Polska przywitała uczestników. Przedstawiła krótko najbliższe cele młodej jeszcze organizacji krajowej.
Jako pierwszy referent wystąpił Michael Fritz, dyrektor zarządzający tekom Europe, który opowiedział o wymogach prawnych i normalizacji w Europie obrębie tematyki związanej z komunikacją techniczną.

Po tym wstąpieniu, swego rodzaju kontynuacją był wykład autora technicznego Karstena Vossa (ZINDEL AG) na temat nowo opublikowanej w polskiej wersji językowej normy PN:EN 82079-1.

Przybliżył on ogólne zasady tworzenia dokumentacji zgodnej z normą, natomiast przedstawiciel branży tłumaczeniowej – Agata Woźniak (Logostrada) nawiązała na chwilę do części procesu przygotowywania instrukcji użytkownika, umiejscawiając w nim tłumaczenia i lokalizację.

Po przerwie uczestnicy zostali skonfrontowani z praktyką opracowywania dokumentacji na potrzeby homologacji pojazdów. Tomasz Meinicke (BOSMAL Sp. z o.o.) w zupełnie nieoczekiwany i ciekawy sposób zwrócił uwagę na rozbieżności terminologiczne pomiędzy obowiązującym prawem (w oficjalnym tłumaczeniu dyrektyw na język polski), a stosowaną praktyką i wynikające z tego problemy.

Bardzo dobrym nawiązaniem do problemów terminologicznych poprzednika był wykład Pauliny Lewandowskiej z ILS o zarządzaniu terminologią w przedsiębiorstwach. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych, a tekom Polska na pewno dołoży starań, aby zająć się nim bliżej podczas kolejnych imprez.

W nieco inny świat – świat marketingu i strategii tworzenia unikalnego contentu przeniósł nas Udo Merz. Pokazał on możliwości korzystania z różnych źródeł treści w obrębie jednej organizacji, gdzie komunikacja techniczna powinna stanowić integralny element strategii komunikacji.

Było to pierwsze większe wydarzenie pod szyldem tekom Polska. W rozmowach rozwinięto wiele nowych pomysłów na rozwój organizacji oraz komunikacji technicznej w Polsce.

Chcemy, żeby kolejne spotkania nawiązywały do pojedynczych problemów tego krótkiego przystanku na europejskiej trasie roadshow, rozwijały je i stworzyły własne, specyficzne dla Polski tematy.